Hoveddel Side topp

Barnas ridderuke 2019

Barnas Ridderuke - en vinteraktivitetsuke for syns og bevegelseshemmede barn og unge i alderen 10 – 16 år.

Langrenn glad gutt

Barnas Ridderuke 2019

13.-19. januar

 Barnas Ridderuke (BRU) arrangeres i uke 3 2019, fra 13.til 19. januar. Dette er en vinteraktivitetsuke for syns og bevegelseshemmede barn og unge i alderen 10 – 16 år.

Barnas Ridderuke har vært arrangert på Beitostølen hvert år siden 1983. Målet er å lære barna grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski. Førstegangssøkere prioriteres.

Uka gjennomføres i et samarbeid mellom foreningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og en egen arrangørgruppe.

NYHET i 2018 er at det tilbys to ulike boalternativer i løpet av uka, samt transport fra hhv. Gardermoen / Oslo Bussterminal (dersom dette viser seg er et behov).

Alternativ 1: «Leirskole» – alternativet.

Studenter rekrutteres som ledsagere, og disse bor sammen med deltagerne (2 studenter og 3 deltagere) i egne boenheter i en ”hyttelandsby”. Studentene skal sammen med deltagerne planlegge dagen, kjøpe inn og tilberede mat, holde orden og legge til rette for både sosiale og idrettslige aktiviteter i løpet av uka. Da boenhetene som benyttes dessverre ikke er tilpasset rullestol, så kan de som er helt avhengig av rullestol dessverre ikke søke på dette alternativet.

Alternativ 2: «Egen ledsager» alternativet.

Deltagere med egen ledsager innkvarteres i egne leiligheter på Stølstunet. Det er viktig at deltageren selv må ha med egen ledsager. Leilighetene passer for rullestolbrukere.

Aktivitet - Ski

Det gjennomføres to daglige økter på ski etter oppsatt program, hvor barn og studenter/ledsagere fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov.

BRU avsluttes med et Barnas Ridderrenn fredag 19.januar 2018, hvor barna selv kan velge den distansen de vil gå; 2, 4 eller 8 km.

Selve Barnas Ridderrenn på fredag 19.januar er åpent for tidligere års deltagere, og for kandidater som ikke fikk plass på uka. Barn fra barnegruppa på Helsesportssenteret som er inne til opptreningsopphold, stiller også til start på rennet. I forbindelse med Barnas Ridderrenn deltar også elever i tilsvarende alder fra en nærliggende skole som ledsagere, som et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen.

Lions er Ridderrennets hovedsamarbeidspartner. Det er mulig å søke om reisetilskudd hos den lokale Lionsklubben. Send oss en epost på [email protected] så hjelper vi dere med kontaktdetaljer.

Det er etablert rutiner for tilbakemelding til foreldre/pårørende (evt. også til skole) vedrørende funksjonelt og anbefalt skiutstyr og bekledning.

BRU er lagt tidlig på året for at deltagerne skal kunne nyttiggjøre seg (ny-) ervervet ferdighet på hjemstedet resten av vinteren.

Søknadsfristen for  Barnas Ridderuke 2018 – 1. desember 2017.

Svar på søknad vil bli gitt innen 2 uker.

Egenandelen for Barnas Ridderuke er kr 1300. Transport kommer i tillegg og koster kr 200 hver vei. Beløpet faktureres når plass er bekreftet.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn