Hoveddel Side topp

GENERELLE VILKÅR

(Gjeldene per 01.01.2018)

1. Bindene påmelding/medlemskap


Påmelding til dette arrangementet er bindende. Det er ingen refusjon av startkontingent og engangslisens ved sykdom, skade eller avlysning.

På øvrige kostnader relatert til påmeldingen vil refusjon vurderes iht. nærmere besteme frister for avmelding/avbestilling. 

Medlemmer av Ridderrennet får medlemspris på arrangementene. Ikke-medlemmer må betale full pris dersom de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når påmeldingen er utført.

Ledsagere må betale full pris uavhengig av medlemsskap. 

2. Pris


Arrangementets pris omfatter de ytelser som er valgt ved påmeldingen. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye prisene ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før arrangementet. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover det som gjelder påmeldingen, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

3. Betaling


Deltakeren betaler ved påmeldingen, og vil få tilsendt en påmeldingsbekreftelse. Dersom påmeldingen ikke er betalt når påmeldingen stenger er en ikke å anse som påmeldt til arrangementet.  

4. Personvern

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder. Se vår personvern policy.

Personopplysninger er nødvendig 

For å sende deg påmeldingsbekreftelse og deltakerbevis. 

For å sende deg meldinger med informasjon om endringer, startnummer og starttidspunkt for å gjøre det raskere for deg og arrangøren å levere ut startnummer.

For å sende deg annen relevant informasjon om arrangementet, foreningens nyhetsbrev og øvrige arrangementer Foreningen Ridderrennet står for.

For å kunne levere resultatlister med høy kvalitet, og for å kunne tilby deg som deltaker den beste mulige service. I tillegg til navn må vi lagre kjønn og fødselsdato for å kunne sikre at du kommer i riktig aldersklasse på resultatlistene. Vi bruker også fødselsdatoen for å holde vårt deltager register fritt for dubletter, slik at du kan finne igjen dine resultater også på tvers av de ulike konkurransene.

Dine kontaktdetaljer blir kun lagret i vår database til disse formål. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson.

5. Endring av bestilling


Det gis ingen refusjon på startkontigent. Transport kan avbestilles mot refusjon 14 dager før arrangementet, etter denne datoen refunderes ikke transport. 

6. Forsikringer


Ridderrennet vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

7. Ved å melde deg på samtykker du i følgende:


Arrangør får tilgang til den kontaktinformasjon som er nødvendig for å kunne sende deg informasjon relatert til arrangementet. Dette for å kunne gi deg best mulig service.

Ditt navn og aldersklasse publiseres i resultatlister og deltakerlister.

Dine resultater kan brukes til seeding i andre arrangement hvor du deltar.

8. Avbrudd


Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Ridderrennet ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av betalt beløp.

9. Avlysning av arrangement


Arrangøren kan endre/avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på frivillige eller lignende forhold. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne.

Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt dersom avlysningen skjer før arrangementet påbegynnes. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 

10. Forbehold og fotografering


Informasjonen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i programmet, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. 

Som deltaker på våre arrangementer kan man bli tatt bilde eller video av - enten av arrangør, medarrangør, samarbeidspartnere eller andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til Ridderrennets Medarrangørens eller Samarbeidspartneres egne publikasjoner eller nettsider. Ved å delta på arrangementet eller programmet anerkjenner og godtar du at du gir oss, medarrangørers, samarbeidspartneres rett til å ta opp, filme, fotografere eller fange innhold i alle medier som er tilgjengelige, samt videreutvikle og distribuere, kringkaste, bruke eller på annen måte formidle slikt innhold videre uten ytterligere godkjenning eller betaling til deg. 

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, retten til å redigere innholdet, retten til å bruke innholdet alene eller sammen med annen informasjon, og retten til å tillate andre å bruke og / eller formidle innholdet. 

11. Informasjonskapsler (Cookies)


Cookies er filer med en liten mengde data, som vanligvis brukes som en anonym unik identifikator. Disse sendes til nettleseren din fra nettstedet du besøker, og lagres på datamaskinens harddisk.

Vår nettside bruker disse "informasjonskapslene" til innsamling av informasjon og for å forbedre brukeropplevelsen på vår Tjeneste. Du har muligheten til å slette disse informasjonskapslene i nettleseren din, etter at en informasjonskapsel sendes til datamaskinen. Hvis du velger å nekte våre cookies, kan du gå glipp av gode brukeropplevelser og ikke kunne bruke enkelte deler av vår Tjeneste.

12. Tjenestetilbydere


Vi benytter underleverandører og enkeltpersoner for å:

  • bistå vår tjenester; Google Tag Manager, Google Analytics
  • levere tjenester på våre vegne; Mailgun, Vimeo, Firebase, Teletopia, Braintree og Paypal.
  • utføre Service-relaterte tjenester; eller
  • hjelpe oss med å analysere hvordan vår Tjeneste brukes eller analysere ytelsen din.


Vi vil informere våre brukere av Tjenesten om at disse tredjepartene kan få tilgang til dine personlige opplysninger. Dette for å kunne utføre oppgavene som er tildelt dem på våre vegne. De er imidlertid forpliktet til ikke å offentliggjøre eller bruke informasjonen til andre formål.

13. Sikkerhet


Vi verdsetter din tillit til å gi oss dine personlige opplysninger, og vi streber derfor etter å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte den. Men husk at ingen overføringsmetode over internett, eller elektronisk lagringsmetode er 100% sikker og pålitelig, og vi kan ikke garantere den absolutte sikkerheten. Vi bruker SSL over https for å begrense risikoen for tap av data, og sikre våre kunders data på best mulig måte. Alle våre løsninger er også sikret av Cloudflares CDN og alle data er lagret i Google Cloud. Det er et begrenset antall service administratorer som har tilgang til personlig informasjon, alle har også signert en Databehandler Avtale og har blitt opplært i riktig håndtering av data.

14. Lenker til andre nettsteder


Vår tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, blir du sendt til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at disse eksterne nettstedene ikke drives av oss. Derfor anbefaler vi sterkt at du også gjennomgår personvern policyen for disse nettstedene. Vi har ingen kontroll over, og påtar oss intet ansvar for innholdet, retningslinjer for personvern eller praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester.

15. Slik får du tilgang til og kontrollerer informasjonen din


Du kan få tilgang til dine personlige data fra en lenke i bunnteksten i all kommunikasjon du mottar fra oss.

Klikk på linken, og du er på vei til GDPR-siden din.

Skriv inn din registrerte e-postadresse og vi vil sende deg et påloggingsboks via SMS eller e-post.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn