Hoveddel Side topp

Erling Stordahl og historien om Ridderrennet

Erling Stordahl

 

Ridderrennets grunnlegger Erling Stordahl, som selv var blind, forteller «…en dag skjedde det noe som kom til å bli avgjørende for den videre utvikling når det gjaldt skiløping for synshemmede. I 1961 foretok det Norske Forsvar en øvelse i weaselkjøring i områdene rundt Beitostølen. Disse beltegående kjøretøyene laget 15 cm. dype spor i snøen med en bredde på ca. 40. cm. Jeg prøvde et slikt spor og opplevde det store eventyret at jeg kunne utfolde meg fritt uten å være redd for å støte mot noe. Jeg fikk en sterk følelse av både fysisk og psykisk frigjøring. Dette weaselsporet ga meg noe av synet tilbake. Min første tanke var å dele denne opplevelsen med mine blinde venner…»

Det første Ridderrennet i 1964

 

Erling Stordahl forteller videre : «for at Ridderrennet i det hele tatt skulle kunne gjennomføres var vi avhengig av forsvarets støtte. Fylkesmann Nils Handal og jeg kontaktet daværende hærsjef, generaløytnant Paal Frisvold. Hærsjefen stilte seg meget positivt til dette dristige og nye fremstøtet innenfor skisporten i Norge. Hærsjefen delegerte gjennomføringen til DKØ under ledelse av generalmajor Åge Pran.

Det første historiske møtet med forsvaret ble avholdt på Aker gård ved Hamar. Her presenterte vi Ridderrennets behov for nødvendige ressurser fra forsvarets side. Forsvaret skulle ha ansvaret for transport fra Beitostølen til Valdresflya. Hærens skole for Sambandstjenesten under ledelse av oberst Langås påtok seg ansvaret for den nødvendige sambands- og sikringstjeneste. Kaptein Sverre Kilde ble utpekt til å koordinere de militære mannskaper i forbindelse med gjennomføringen av Ridderrennet. Det Norges Forsvar stilte nærmere 100 offiserer og menige til rådighet samt en rekke weaseler, inkludert det nødvendige utstyre i forbindelse med sambands- og sikringstjenesten.» Og slik var forsvarets medvirkning til at det første Ridderrennet ble til – søndag 12.april 1964.

Erling Stordahl

 

Milepæler

 

 • Det første skikurset for blinde, på Beitostølen (1962)
 • Det første Ridderrennet (1964)
 • Ridderstafetten – 1300 km (1966)
 • Lions Røde Fjær-aksjon for Beitostølen Helsesportsenter (1966)
 • Rennet utvides til Ridderuka (1968)
 • Nordisk mesterskap på ski for blinde og svaksynte (1969)
 • Første Ridderrenn i utlandet, i Jugoslavia (1969)
 • Flere internasjonale konferanser og seminarer under Ridderuka
 • Skiskyting for blinde, kjelkeslalåm for bevegelseshemmede innføres (1970)
 • Starten på Ridderrennet flyttes fra Valdresflye til Garli (1970)
 • Beitostølen Helsesportsenter åpnes (1970)
 • Ridderrennets venner stiftes (1971)
 • Første Ridderrenn i USA, «Ski for light» (1975), og i Canada (1978)
 • Kong Olav, kronprins Harald og kronprinsesse Sonja stiller opp flere år
 • Den første Barnas Ridderuke (1983)
 • Første Ridderrenn i Japan (1982) og i Bulgaria (1986)
 • Det 25. Ridderrenn feires med festaften i Oslo Konserthus (1988)
 • Kong Harald V overtar som Ridderrennets høye beskytter (1992)
 • Både Kongen og Dronningen er til stede ved det 30. Ridderrennet (1993)
 • FN-seminar under Ridderuka, med delegater fra 30 land (1993)
 • Ungdomsgruppe etableres
 • Fakkelstafetten før de Paralympiske vinterleker på Lillehammer (1994)
 • Erling Stordahl dør (1994)
 • Erling Stordahls Ærespris og Supercup innføres (1995)
 • Lyskapellet ved Beitostølen Helseportsenter vigsles (2000)
 • World Cup-finalen for funksjonshemmede lagt til Ridderuka (2003)
 • Beitostølen Helsesportsenter er 40 år, Lyskapellet 10 år (2010)
 • Prinsesse Märtha Louise overtar som Ridderrennet høye beskytter (2011)
 • Det 50. Ridderrennet avvikles 13. april 2013
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn