Hoveddel Side topp

Ny styreleder i Ridderrennet

Foreningen Ridderrennet valgte mandag 20.11 ny styreleder Håkon Gisholt, etter at Cato Zahl Pedersen stilte sin plass til disposisjon etter 4 år i ledervervet med totalt 18 år i styret.

Håkon Gisholt ny styreleder i Foreningen Ridderrennet - Ridderrennet

Et brennende engasjement

Valgkomiteen la vekt på Håkon Gisholt sitt store engasjement for å få syns- og bevegelseshemmede ut i fysisk aktivitet spesielt med tanke på bredde og rekruttering, i tillegg til at han er en strukturert, samlende og positiv person.

Håkon Gisholt er 51 år og jobber til daglig som Politibetjent i Kriminalvakten i Oslo Politidistrikt. Håkon er oppvokst i Bergen, 3 barns far og bor på Jessheim. Han brenner for fysisk aktivitet og har vært deltager på Ridderrennet siste 5 år som synshemmet, og syns det er givende å legge til rette for at andre skal dele denne interessen. Tidligere har han drevet med orientering på høyt nivå. Han ble kåret til årets ildsjel i Oslo Idrettskrets 2017. Gisholt kom inn i styret i 2014 og har det siste året hatt vervet som nestleder.

Den nyvalgte lederen understreker betydningen Ridderuka har for ham selv og øvrige syns- og bevegelseshemmede i det norske samfunn.

-Det er et fantastisk arrangement med lang tradisjon (55 år i 2018) og som det vil være en glede å få være med å videreutvikle. Jeg ser et stort potensiale i å få med flere yngre, og vil fortsette det gode arbeidet som er påbegynt med å modernisere arrangementet sier Håkon Gisholt i en kommentar.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn