Ann Kristin Skogli: Jeg er snart 36 år gammel har cerebral ...