Marianne Schill : Jeg ønsker å gå tur komme meg mere ut...