Barnas Ridderuke

Arrangørgruppa

Arrangørgruppa

Arrangørgruppa består av personer med ulik pedagogisk bakgrunn, og med erfaring fra arbeid og veiledning av både studenter, barn og voksne med ulike funksjonsnedsettelser, og fra idretts- og rehabiliteringsfaglig arbeid over mange år.

Gruppa har en flat lederstruktur, men Per Enok Baksjøberget er leder av arrangementsgruppa.

Gruppebildet av arrangementsgruppa i Barnas Ridderuke
Fra venstre til høyre; bakerst til foran: Asle, Tor Erik, Erik, Per Enok, Ole Morten, Kristin, Øyvind, Helga, Tone Lill, Stine
Per Enok Barnas Ridderuke
Helga Barnas Ridderuke
Tor Erik Barnas Ridderuke
Tone Lill Barnas Ridderuke
Øyvind Barnas Ridderuke
Asle Barnas Ridderuke
Ole Morten Barnas Ridderuke
Kristin Barnas Ridderuke
Stine Barnas Ridderuke