Vi samarbeider tett med utdanningsinstitusjoner innen idrett, fysisk aktivitet og helse. Studentene bor sammen med barna på hyttene, og bistår barna døgnet rundt med utendørsaktiviteter på dagen og sosialt samvær på kvelden. Alt under kyndig veiledning fra skolen og staben fra foreningen Ridderrennet hvor samtlige har idretts-, pedagogikk- og helsebakgrunn.

Ledsager smiler mot kamera