Ridderuka 2022

Ledsager

Du får en fast ledsager som hjelper deg med de aktivitetene du vil prøve deg på, enten det er ute i snøen på dagen eller inne på ulike sosiale arrangement på kvelden. Det er også mulig å ta med din faste ledsager i stedet dersom dette er ønskelig.

Våre arrangementer er satt opp med en ledsagertjeneste som er tuftet på samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi inngår som en praktisk del på forskjellige studieretninger, hvor studentene får praktisk opplæring i det å ledsage på ulike aktiviteter. I tillegg har vi et faglig samarbeid med relevante særforbund i Norges Idrettsforbund.

Personlig ledsager:

  • Det er mulig å ta med egen ledsager på Ridderuka. Kostnadene til egen ledsager må deltaker dekke selv.

Personlig assistent:

  • Dersom du trenger assistanse utenom trening og konkurranse, må du bringe egen assistent. Kostnad til egen assistent må deltaker dekke selv.