Ridderuka 2023

Ledsager

Glad og jublende ledsager og deltaker etter målgang på Ridderrennet
Ledsager Bent Høie sammen med deltaker på Ridderrennet
Ledsager med medalje

Ledsagere under Ridderuka

Dersom du ønsker ledsager under aktivitetene på dagtid kan du krysse av for dette i påmelding del 2. Du får en fast ledsager som hjelper deg med de aktivitetene du vil prøve deg på. Det er også mulig å ta med din faste ledsager i stedet dersom dette er ønskelig.

Våre arrangementer er satt opp med en ledsagertjeneste som er tuftet på samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner i Norge, i tillegg har vi et faglig samarbeid med relevante særforbund i Norges Idrettsforbund.

Personlig ledsager:

  • Det er mulig å ta med egen ledsager på Ridderuka. Kostnadene til egen ledsager må deltaker dekke selv.

Personlig assistent:

  • Dersom du trenger assistanse utenom trening og konkurranse, må du bringe egen assistent. Kostnad til egen assistent må deltaker dekke selv.