Aktiviteter

Fjellprest

Fjellpresten

Fjellprest Eli Vatn er tilgjengelig for samtale under Ridderuka.

Avtale kan gjøres ved å ringe eller sende melding til 991 29 976.

Lyskapellet på Beitostølen

Den gylne time

Fjellpresten holder Den gylne time i Lyskapellet hver torsdag kl. 17.30. og i Ridderuka er den spesielt tilpasset dette arrangementet. Det er en 25 minutters rolig stund med noen ord og et par salmer til ettertanke og hvile. Så det blir spilt rolig musikk på anlegget i 20 minutter, og man kan sitte der og nyte roen og kapellet. 

Lyskapellet på Beitostølen

Anna og Erling Stordal ønsket et åpent, stille rom i tilknytning til Helsesportssenteret på Beitostølen.  Lyskapellet ble realiseringen med bakgrunn i denne drømmen. Her skulle alle besøkende føle seg velkomne.

Lyskapellet ble vigslet 31. oktober 2000 av biskop Rosemarie Køhn. Prinsesse Märtha Louise var også til stede og kastet glans over denne høytidelige handlingen.

Brukere og ansatte ved Beitostølen Helsesportsenter, samt alle andre som ønsker det, har nå tilgang til et kapell som kan brukes både til kirkelige handlinger og stille meditasjon. Kapellet kan også disponeres til mindre konserter og andre arrangementer som naturlig hører hjemme i et slikt hus.

Glassmaleriet er formgitt av Ferdinand Finne etter visjon ved Kirsten Rostbøll. Det er tegnet av tømrer Herbert Mollenhauer, som sammen med byggmester Kjell Arne Båtevik, har bygget kapellet. Sigmund og Kjell Arne Årseth utførte sammen med Kirsten Rostbøl, dekorasjon og maling i kapellet.

Lyskapell innvendig