Aktiviteter

Legekontor

Legekontor på Radisson Blu

Under Ridderuka er det lege til stedet, som vil ha «kontor» på Radisson Blu.

Legen har kontortid på morgen og ettermiddag.

Åpningstider:

08:00 – 08:30

18:00 – 18: 30