Aktiviteter

Orientering

Gateorientering piktogram

Orientering

Under Ridderuka vil du få mulighet til å prøve deg på para-orientering.

Vi er heldige som får hjelp av Norges Orienteringsforbund til å lage et godt opplegg for orientering både på truger og i urbane settinger (byorientering).