Ridderuka

Klassifisering

Om klassifiseringen:

Under Ridderuken 2024 har du anledning til å bli klassifisert innen langrenn og alpint, samt reklassifisere deg om du tidligere har blitt klassifisert.

For syns og bevegelseshemmede forholder vi oss til regelverket i FIS (det internasjonale ski og snowboard forbundet), slik at vi også nasjonalt klassifiserer etter internasjonale regler.

Når Ridderuken nærmer seg vil du få tilsendt informasjon med tidspunkt for klassifisering, dette vil foregå i 2.etasje på hotellet, Radisson Blu Beitostølen. Det vil også bli merket.

Om du av en eller annen årsak ikke skulle ønske å bli klassifisert så ber vi deg si fra så snart som mulig.

Les mer om klassifiseringen nedenfor.

Praktisk om klassifisering

For bevegelseshemmede er kriteriene for minste funksjonsnedsettelse satt ut fra den enkeltes idretts egenart. Med dette menes at man kan oppfylle kriteriene i en idrett, mens man ikke kommer innenfor i en annen.

Eksempler; pr i dag er ikke kortvokste definert inn under vinteridrettene, mens de kan delta i enkelte sommeridretter.

For synshemmede er det pr i dag samme krav til minste synsnedsettelse i alle idretter. Her drives det med forskning, så endringer kan komme i framtiden.

I FIS sitt regelverk er det utarbeidet kriterier til hvilke typer funksjonsnedsettelser som godkjente i konkurransesammenheng. I tillegg kommer graden av den enkelte funksjonsnedsettelse.

Det holder ikke å ha en diagnose, alle må i tillegg til en godkjent funksjonsnedsettelse oppfylle kriterier til minste funksjonsnedsettelse for å delta på konkurransenivå.

For målgruppen syns og bevegelseshemmede konkurreres det i følgende kategorier:  

Synshemmede (svaksynte og blinde)
Bevegelseshemmede, stående
Bevegelseshemmede, sittende

I langrenn så operer vi med stående (syns og bevegelseshemmede) og sittende på nasjonalt nivå. Dette på grunn av at det er få utøvere.

Klasser alpint 
Klasser langrenn

Synshemmede: Denne blir utført av et autorisert klassifiseringsteam bestående av to øyeleger som foretar ulike synstester av utøveren.

Bevegelseshemmede: Denne blir gjennomført av autoriserte klassifisører som jobber i team bestående av medisinsk og idrettsfaglig personell.
Selve klassifiseringen tredelt;
• Funksjonsdiagnose
• Standardiserte funksjonstester rettet mot idrettsspesifikke krav
• Observasjon under trening og konkurranse

Alle utøvere må i forkant av selve klassifiseringen ha fylt ut  «medisinsk diagnoseskjema» som har til hensikt å gi klassifisørene best mulig presis informasjon og dokumentere den enkeltes funksjonsnedsettelse.

Dette skjemaet skal fylles ut av lege/øyelege og skal gi en objektiv informasjon om funksjonsnedsettelsen til utøveren.

Her kan du laste ned det aktuelle skjema som brukes nasjonalt for din funksjonsnedsettelse;
Skjema for bevegelseshemmede
Skjema for synshemmede

I tillegg til skjema ovenfor skal det fylles ut et samtykkeskjema. Trykk på lenken under for å komme til skjemaet

Samtykkeskjema klassifisering

Utenlandske utøvere som ønsker klassifisering i Norge under Ridderuka benytter seg av de internasjonale skjemaene på dette;
Skjema for bevegelseshemmede (PI ) 
Skjema for synshemmede  (VI)

Skiforbundet har årlige nasjonale klassifiseringer i forbindelse med Ridderuka på Beitostølen. Skulle du trenge en klassifisering utenom dette, ta kontakt med skiforbundet ved å sende mail til anne.kroken@skiforbundet.no

Ved behov for klassifisering må papirer sendes inn i forkant, les mer om hvordan dette skal gjøres her.

Før du kan konkurrere internasjonalt må du gjennom en internasjonal klassifisering. Dette blir avholdt i forbindelse med internasjonale konkurranser og det er Norges Skiforbund som sener utøvere til internasjonal klassifisering.

En internasjonal klassifisering overstyrer et eventuelt avvik fra en nasjonal klassifisering. Har utøveren en internasjonal klassifisering, er det denne som gjelder også i Norge.

REKLASSIFISERING;
Har din funksjonsnedsettelse forverret seg, og du mener at du kvalifiserer til å komme i en annen klasse kan du be om å få en reklassifisering.
For å få dette må du fylle ut medisinsk diagnoseskjema som nevnt over og gjøre en henvendelse til skiforbundet ved mail til anne.kroken@skiforbundet.no på at du ønsker en reklassifisering.

MASTERLISTE 
Det er utarbeidet en masterliste for utøvere klassifisert i Norge, her kan du sjekke om du har en gyldig klassifisering og hvilken klasse du tilhører. Det er oppgitt klasse i langrenn og alpint.

NE = ikke klassifiserbar i henhold til dagens FIS regler.
koden S-NE = synshemmede som ikke er klassifiserbar
koden B-NE = bevegelseshemmede som ikke er klassifiserbar
Dette vil si at du fortsatt kan delta i  nasjonale konkurranser, men må da stille i «åpen klasse».

Når man konkurerer i tre ulike kategorier som hver har forskjellige typer og grad av funksjonsnedsettelser, kan dette oppleves som urettferdig. (f.eks blind og svaksynt – armamputert mot legg amputert også videre). For å ivareta at det skal bli en mest mulig rettferdig konkurranse så er det innført systemer som kompenserer for ulik grad av funksjonsnedsettelsen. Jo større funksjonsnedsettelse man har, jo større er kompensasjonen. Egentlig fratrekk i tid.

I alpint kalles dette «faktorsystemet», mens i langrenn operer man med begrepet «prosent -systemet». Les mer om disse ved å følge linkene under;
Faktorsystemet i alpint  
Prosent-systemet i langrenn

Du vil få tilsendt en lenke fra klassifiseringsansvarlig i skiforbundet hvor disse papirene skal lastes opp, dette for å ivareta GDPR på en god måte.
Dette skal være enkelt å få til, har lagt ved en beskrivelse om du trenger dette.
Dette er et informasjonsskriv vi bruker generelt ved henvendelser om klassifisering.

Ved spørsmål: kontakt: anne.kroken@skiforbundet.no

Veiledning innsending av dokumentasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anne Ragnhild Kroken i Norges Skifrobund

Telefon: +47 93054058

Epost: anneragnhild.kroken@skiforbundet.no