Ridderuka

Spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ja.

I påmeldingen, velg biletten: Deltager Ridderuka og/eller medlemspris . Når du får spørsmål om du skal delta på hele Ridderuka eller kun Ridderrennet.

Ta med deg egne ski og annet utstyr dersom du har det, men det er også mulig å leie ski på Beitostølen.  Andre hjelpemidler har vi til disposisjon.

Nei, det trenger du ikke. Hvis du skal delta i skirenn og ønsker å gå i konkurranseklassen, må du klassifiseres. Da kan det være du trenger en legeerklæring for å få klassifisert deg riktig, men du er hjertlig velkommen på Ridderuka uten legeerklæring.

Deltagere med syns- og bevegelseshemninger i alderen 10 til 105 år.

Deltagere med kognitive og psykiske funksjonsnedsettelser er hjertelig velkomne på selve Ridderrennet, vår festlørdag som avslutter Ridderuka

Det går helt fint. Vi anbefaler selvfølgelig å være med på hele uka for den beste Ridderukaopplevelsen, men det er ikke et krav.

Merk at vi ikke kan tilby rabattert overnatting eller transport som fraviker fra oppstart søndag og hjemreise søndagen etter.

Ta kontakt med Beitostølen Resort på ragnhild@beitostolen.com for å organisere overnatting.

Vår pris for overnatting på hotellet fordrer overnatting på delt dobbeltrom.

Vi kan ikke garantere at det er noen ledige enkeltrom før vi har fått oversikt over deltagerpåmeldingen i midten av februar.

Hvis det er ledige enkeltrom, kommer det med et pristillegg som for 2024 er på 2800 kr.

For forespørsel om enkeltrom, kontakt Radisson Blu på e-post ridderrennet@beitostolen.com