Beslutningen er tatt i samråd med helse og kommer på grunn av covid-19 pandemien.

Vi er lei oss for at det ikke lar seg gjøre i år, men sikkerheten til alle som er med på Barnas Ridderuke kommer først. «sier Erik Lindh arrangementsleder.
Barnas Ridderuke driver med som en leirskole hvor barn og studenter i praksis fra Høgskulen i Vest bor sammen i en uke. I tillegg kommer instruktører fra særforbund og arrangørstab.

Våre instruktører vil isteden i løpet av den planlagte uka ha samlinger med Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) for å drive kompetanseoverføring. Barn som er på opphold på BHSS disse dagene vil få et utvidet skitilbud som en del av dette. I tillegg vil et skirenn bli arrangert fredag 22. januar, etter modell av Barnas Ridderrenn. Deltagerne må her stille med egne ledsagere, og vil av smittevernhensyn kun være åpent for barn og unge/voksne som er brukere på senteret i denne perioden.

Vi er glade for at kunnskapen vi besitter kan komme til nytte for flere barn og unge under opphold på BHSS, og gleder oss til 2022.

På gjensyn 22. januar – 29. januar 2022.