Gå til hovedinnhold

Barnas Ridderuke i mer enn 40 år!

Barnas Ridderuke

Mer enn 40 år med mestring!

 

Siden 1983 har Barnas Ridderuke blitt arrangert på Beitostølen. Fokuset har alltid vært å lære barna grunnleggende skiferdigheter gjennom allsidighet og lek.

Gjennom et tilrettelagt aktivitetstilbud med fokus på mennesker og hva du kan oppnå, har vi siden 1983 bidratt til mestring og livskvalitet.

Barnas Ridderrenn: Fornøyd deltager i målområdet

Avisartikler

Selv om Barnas Ridderuke ikke har fått like mye mediedekning som arrangementet fortjenter, har det blitt noen avisartikler og nyhetsoppslag opp gjennom årene, særlig i lokalt.

Under finner du et utvalg avisartikler om Barnas Ridderrenn, senere Barnas Ridderuke.

«Torbjørn storkoser seg der hvert år sammen med studentene som gjør en kjempejobb.»

- Pappa Heggem

Historien til Barnas Ridderuke

Barnas Ridderuke (BRU) startet opp i 1983, som et alternativ til det ordinære Ridderrenn for barn i alderen 10 – 15 år (senere utvidet til 16 år). Barn og unge med ulike funksjonshemninger hadde den gang (som nå) forholdsvis få – om noen – egnede arenaer å tilegne seg vintererfaringer på. I særdeleshet gjaldt dette generell ski aktivitet, og i og med at Ridderrennet skulle feire sitt 20 års jubileum i 1983 fant man tiden moden til å gjøre et løft for barn og unge dette året.

Hilde Nancy Skaug, Erik Lindh og Inge Morisbak, alle ansatt ved Beitostølen Helsesportssenter (BHSS), tok initiativ til uka. Uka ble planlagt og gjennomført i et samarbeid mellom BHSS, Ridderrennets Venner og det daværende Langrennsutvalget i Norges Handicapidrettsforbund.

Klar- ferdig- gå!

Studenter og ledsagere

Barnas Ridderuke har i alle år samarbeidet tett med utdanningsinstitusjoner innen idrett, fysisk aktivitet og helse, og studenter herfra får en unik praksis gjennom hele BRU. Studentene bor sammen med barna, og bistår barna døgnet rundt med utendørsaktiviteter på dagen og sosialt samvær på kvelden. Studentene blir informert og veiledet både forut for uka (ved de respektive utdanningsinstitusjonene), og følges opp tett gjennom hele uka av Arrangørgruppas medlemmer (hvor samtlige har idretts-, pedagogikk- og helsefaglig bakgrunn).

Allerede fra første år inngikk arrangørene avtaler med lokale skoler i Øystre Slidre om at elevene i tilsvarende aldersgrupper som BRU’s deltagere kunne delta i BRU som sosiale ressurspersoner. I tillegg fungerer de samme elevene som jevngamle ledsagere i forbindelse med det avsluttende Barnas Ridderrenn.

Frem til 2022 har i overkant av 1000 studenter hatt BRU som praksis.

Anslagsvis 800 skolelever fra lokale skoler i Øystre Slidre har fungert som ledsagere på Barnas Ridderrenn siden oppstarten.

Skilek har alltid vært en viktig del av Barnas Ridderuke

Veien videre

For å spre informasjon om tilbudet Barnas Ridderuke har arrangørene i alle år tilskrevet interesseorganisasjoner, idrettslag og skoleverket i god tid før søknadsfrist. Det må innrømmes; med varierende suksess. Særlig har skoleverket vært en bøyg, mye pga en opplevd misforstått «taushetsplikt» i motsetning til hva man kunne forvente: informasjonsplikt. For øvrig har søknadsmengden gått mye tilbake fra de første årene, hvor det jamt lå på 120 – 140 søkere hvert eneste år.

I de senere år har søknadsmengden stabilisert seg på ca 40 – 50, og årsaken til dette er det vanskelig å gi et entydig svar på. Dårligere og snøfattige vintre, konkurrerende tiltak og tilbud, endringer i interesser og aktiviteter hos foreldre og andre, manglende informasjon og kjennskap om tilbudet; ikke godt å si hva som er gyldig.

Det ser dog ut til at uka dekker et behov hos vært mange av deltagerne, for deltagere som har vært med ett år søker gjerne om plass også årene etter! Men når øvre aldersgrense for deltagelse på BRU nås – 16 år – oppfordres alle om å søke videre på det ordinære Ridderennet, f.eks. i ungdomsgruppa.

Samarbeid med andre tilbydere av vinteraktiviteter er, og har alltid vært, et satsningsområde. Idrettslag, idrettskretser og -forbund har vært invitert til å informere og demonstrere sine idretter under BRU, slik at både barna og deres foreldre blir informert om hvor det kan være mulig å videreføre aktiviteter når man kommer hjem.

Barn i målområdet
Barn som venter på start

«Jeg sendte avgårde mine to sønner på Barnas Ridderuke og fikk daglige rapporter over telefonen over hvor bra de hadde det. . Utrolig deilig for en mor å stå på sidelinjen og se innsatsen og mestringen mine to sønner hadde »

- Mamma til to deltagere

Ledsager, deltager og BHSS ansatt i målområdet
Deltager og ledsager medaljer
Deltagere i skisporet

Fun facts

  • Barnas Ridderuke i 1983, ble dekket av NRK gjennom hele uken. Programmet vist i i ungdomsprogrammet «½ sju», i tillegg til 3 ganger i utdannings TV på NRK
  • Kulderekord i 1985; -37 gr. C. Arrangementet måtte avlyses, og arrangørgruppa benyttet to dager på å ringe alle deltagere for å formidle avlysningen innen deltagerne reiste til Beitostølen. Man nådde alle, unntatt to som alle allerede hadde startet på turen, en fra Tynset (som ikke syntes det var så kaldt, for på Tynset hadde det vært 42 når han dro…) og en fra Nord Norge. De hadde brukt to dager på reisen, og fikk i stedet et opphold på BHSS som kompensasjon.
  • Ble innlemmet som del av arrangementsporteføljen til Foreningen Ridderrennet i 2012. Medlem av Arrangørgruppa fikk plass i styret for å ivareta aktiviteter for barn og unge som del av avtalen.
Ekte idrettsglede på Barnas!

Video fra Barnas Ridderuke

Våre riddere

Se alle

Logoene til våre samarbeidspartnere og sponsorer