Gå til hovedinnhold

Bli frivillig!

Hele året

Vi er ingenting uten våre fantastiske frivillige!

Bli frivillig her!

Hva vi driver med

Mer om oss!

Foreningen Ridderrennet er en medlemsbasert selveiende frittstående forening der virksomheten bygger på Erling Stordals filosofi og verdier. Foreningens formål er å være arrangør av Ridderuka med det tradisjonsrike Ridderrennet, Barnas Ridderuke med Barnas Ridderrenn, Riddercamp og Ridderrittet.

Ridderuka er verdens største årlige vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede. Ridderuka er en møteplass for de syns og bevegelseshemmede både sportslig og sosialt med et omfattende program. Uka avsluttes med det tradisjonsrike Ridderrennet. I 2018 har Ridderuka vært avholdt i 50 år mens selve Ridderrennet har vært arrangert i 55år. Vi har et unik samarbeid med Beitostølen Helsesportssenter og Norges Idrettshøyskole som er våre medarrangører. Forsvaret har lang tradisjon for å stille som arrangementsstøtte på arena og transport. Foreningen skal skape glede og engasjement og bygge sin virksomhet på likeverd, respekt og frivillighet. Deltakelsen skal være et attraktivt valg for syns– og bevegelseshemmede; både sportslig, sosialt og økonomisk og alle de positive effektene av å delta skal synliggjøres over for befolkningen, media og beslutningstagere. Deltakelsen skal bidra til å senke tersklene for funksjonshemmedes deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp.

Våre riddere

Se alle