Generalsekretær for Ridderrennet

Foreningen Ridderrennet er en frivillig og uavhengig organisasjon. Vi er arrangører av Ridderuka, Barnas Ridderuke, Riddercamp og BikeRidderCamp. Vi har rundt 500 deltakere og over 1000 frivillige knyttet til våre arrangementer som alle avholdes på Beitostølen.

Erling Stordahl sto bak det første Ridderrennet i 1964, og alle våre aktiviteter er basert på hans filosofi om verdien av sportslige og sosiale aktiviteter tilrettelagt for mennesker med syns- og funksjonsnedsettelser. I april 2024 feiret vi 60-årsjubileum. HKH Kronprins Haakon er foreningens kongelige beskytter.

Virksomheten er basert på et nært samarbeid med våre langsiktige samarbeidspartnere Forsvaret, Norges idrettshøgskole, Lions og Beitostølen Helsesportssenter. Foreningens arbeid finansieres av tilskudd fra staten, stiftelser og andre støttespillere/sponsorer samt egenandeler fra deltakerne.

Vi søker nå generalsekretær som skal ha ansvar for den daglige driften og ledelsen av foreningen.

Vi søker en generalsekretær som representerer foreningen og våre verdier på en god måte og som identifiserer seg med vårt formål. Erfaring fra idretts- eller organisasjonslivet er en fordel.

En viktig del av jobben er å sørge for et godt og tillitsbasert samarbeid med våre partnere og frivillige. Vi ønsker oss en generalsekretær som har god oversikt og arbeider strukturert. Du må ha innsikt i samspillet med myndighetene og ulike kilder til finansiering. Som generalsekretær er du vår spydspiss i møte med en lang rekke interessenter og offentligheten.

Foreningen har tidligere hatt kontor på Idrettens Hus i Oslo, men har per i dag ikke et fast kontor. Når ny generalsekretær er tilsatt vil vi også etablere et nytt kontor som enten kan legges til det sentrale østlandsområdet eller til Beitostølen. Dette valget vil gjøres i samarbeid med vår nye generalsekretær.

Vi har ingen absolutte krav til utdanning og bakgrunn for vår nye generalsekretær. Vi kommer til å vektlegge blant annet engasjement, god økonomiforståelse, evnen til å jobbe strukturert og generell arbeidskapasitet. Søker bør ha noe erfaring og kunnskap om målgruppen og foreningens hovedaktiviteter.

Arbeidsmengden er varierende gjennom året og vår nye generalsekretær må ha tilstrekkelig fleksibilitet til å håndtere stort arbeidspress i perioder. Dette kan kompenseres i rolige perioder.

Generalsekretæren rapporterer til styret og har jevnlig kontakt med styreleder også utenom styremøtene. Styret i foreningen velges av generalforsamlingen og er sammensatt av personer med lang og bred erfaring fra organisasjons- og næringsliv. I henhold til foreningens vedtekter skal generalsekretæren ansettes på åremål.

 

For nærmere informasjon om foreningen og stillingen kan du kontakte styreleder Tom Bratlie på telefon 905 21 904. Mer informasjon om foreningen finner du på www.ridderrennet.no.

Søknad på stillingen sendes til soknad@ridderrennet.no innen 20. juni 2024.