Gå til hovedinnhold

En arena for læring og praksis

Vi er en del av mange utdanningsløp, og samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner

Våre arrangementer er satt opp med en ledsagertjeneste som er tuftet på samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi inngår som en praktisk del på forskjellige studieretninger, hvor studentene får praktisk opplæring i det å ledsage på ulike aktiviteter. I tillegg har vi et faglig samarbeid med relevante særforbund i Norges Idrettsforbund.

«Jeg er stolt av å kunne få være en brikke i årets mest inspirerende vintersportsuke!»

- Karoline Steinbekken, Ledsageransvarlig på Norges Idrettshøgskole

Fra Norges Idrettshøgskole deltar studenter fra:

  • Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag
  • Bachelor i friluftsliv
  • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi
  • Bachelor i trening, helse og prestasjon
  • Bachelor i Sport Management
  • Årsstudium idrett og samfunn

Fra Høgskolen i Innlandet deltar studenter fra:

  • Bachelor idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi
  • Årsstudium idrettsvitenskap

Fra Universitet i Sørøst-Norge:

  • Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Fra Høgskulen på Vestlandet

I tillegg samarbeider vi med United World Collage, Kristineham Folkhögskola og Frambu Komtansesenter.

Våre riddere

Se alle

Logoene til våre samarbeidspartnere og sponsorer