Det har vært viktig for meg for å se at det ikke bare jeg som er litt annerledes, det er lett å glemme at det finnes andre med lignende situasjon som deg.

På gruppa er vi ungdom med forskjellige funksjonshemminger som bor på hytte sammen med ledsagerne våre. Vi deltar både på det ordinære programmet, men har også egne samlinger som grilling ute og besøk på Peppes Pizza. Det beste med ungdomsgruppa må være det sosiale, møte folk som tar deg for den du er og som du har det fett sammen i en hel uke.

«Her møtes folk som tar deg for den du er og som du har det fett sammen i en hel uke»

- Oscar Eikeseth, deltager

Jeg tror ungdomsgruppa er viktig for deltagerne også etter uka. Jeg har lært mye av å være med på et slikt opplegg. Mange av de som er med har kanskje ikke vært funksjonshemmet hele livet, de har kanskje nylig blitt skadet/syk, og sliter med å godta eller har vanskelig for å være åpen og ærlig om at de er funksjonshemmet. På ungdomsgruppa ser man at man faktisk ikke er alene.

For egen del har Ridderuka og ungdomsgruppa hjulpet meg med å takle mine problemer på en bedre måte. Jeg tror spesielt det å samles rundt idrett som en felles interesse er viktig. Jeg som selv er politisk aktiv snakker  ofte om Norge på sitt beste. Jeg fant det på Beitostølen under Ridderuka!