Gå til hovedinnhold

Nominasjon til verv!

Du har mulighet til å nominere kandidater til styreverv via Valgkomiteen, ler mer om dette under.

Send din nominasjon her

Nominasjon til verv!

Valgkomiteen inviterer dere til å nominere kandidater til nytt styre i Foreningen Ridderrennet.

Generalforsamlingen finner sted mandag 21. november 2022. På årsmøtet i år skal følgende velges:

  • 3 styremedlemmer
  • Valgkomite

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker nominasjoner fra medlemmene på aktuelle kandidater til de tre ledige vervene.

Valgkomiteen vil etterstrebe kjønnsbalanse i styret og oppfordrer derfor medlemmene til å nominere kandidater av flere kjønn dersom det er mulig. Valgkomiteen vil også legge vekt på at styret skal representere mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer også medlemmene til å nominere kandidater med ulik kulturell bakgrunn.

Nominasjonsfristen er 15. oktober 2022.

Foreningens vedtekter finner du her

Nominasjoner sendes til service@ridderrennet.no med tittel: ”Nominasjon til styret i Foreningen Ridderrennet”. For at nominasjonen skal være gyldig må kandidatens CV og en begrunnelse for nominasjonen være vedlagt. Det må gå klart fram hvilket verv nominasjonen gjelder (styreleder, styremedlem eller valgkomite).

Valgkomiteen består i 2022 av følgende:

Roy W Fransplass, roy.f@online.no  Tlf. 474 58 725

Rainer Henriksen, Tlf. 984 52 267

Arne Fagerlie, arnerita@online.no Tlf. 419 00 012

Våre riddere

Se alle