Skip to main content

Generalforsamling 2021

Siden Ridderuka 2021 utgår, vil generalforsamlingen i foreningen Ridderrennet avholdes digitalt.

Sakspapirer

Vi ønsker alle medlemmer i foreningen Ridderrennet hjertelig velkommen til Generalforsamling 2021. Siden Ridderuka utgikk også i år vil Generalforsamlingen igjen avholdes via Zoom

Tid: Mandag 31. mai kl. 18:00

Saksdokumentene sendes ut 2 uker før.
Link til Generalforsamlingen vil sendes ut til de påmeldte dagen før.

Frist for betaling av medlemskontingent

Vi har jobbet med en ny medlemsportal som vil lanseres over påske. I forbindelse med lanseringen vil det være mulig å betale medlemskontingent direkte med enten Vipps eller kort.

Det vil komme link til denne i et eget nyhetsbrev som sendes dere medlemmer over påske.

Betaling av medlemskontingenten må være utført innen 15. mai for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

 

Frist forslag fra medlemmene

Innkomne forslag fra medlemmene må være Styret i hende innen 30.april 2021. Vennligst send dine forslag til service@ridderrennet.no

 

Dagsorden:

 1. Velkommen fra Styreleder!
 2. Konstituering
 3. Styrets årsberetning 2020
 4. Regnskap og revisorsberetning 2020
 5. Planer og budsjett for 2022
  5.1 Plan for budsjett 2022
  5.2 Budsjett 2022
 6. Fastsettelse av medlemskontingent 2022
 7. Innkomne forslag
  7.1 Forslag som ikke angår vedtektene
  7.2 Forslag som angår dagens vedtekter
 8. Valg
  8.1 Valg av styre
  8.2 Valg av valgkomite
  8.3 Valg av revisor
 9. Avslutning

Våre samarbeidspartnere

Se alle