Dugnad skaper samhold

«Som dugnad representerer Ridderuka noe av det fineste ved det norske samfunnet: uegennyttig felles arbeid for en god sak – som gir mening og fellesskapsopplevelser for alle involverte. Dugnaden skaper samhold. Samvær og samhandling mellom mennesker med ulik funksjonsevne bryter ned skillet mellom «oss og dem» og bidrar til integrering. Det trenger vi – ikke minst i dagens samfunnsklima.»

Les mer og se hele innlegget til rektoren på Norges Idrettshøgskole

«Som utdanningsinstitusjon mener vi at dette er en svært verdifull del av idrettsstudenters utdannelse og dannelse»

- Lars Tore Ronglan, Norges Idrettshøgskole