Skip to main content

Covid 19 Info om Ridderuka 2021

Arrangeres fra søndag 14.mars til 21.mars

Vi planlegger Ridderuka 2021

Vi planlegger for Ridderuka i 2021. En annerledes uke tilpasset alle smittevernshensyn. En uke hvor vi kan være sammen, og prøve ut nye aktiviteter hvor vi overholder smittevernsregler som gjelder i mars. Det betyr at vi må legge opp uka i en litt annen form enn før. Hvordan det blir, hvilke tiltak vi setter inn og hva det betyr for deg kommer vi tilbake til om litt.

Din sikkerhet er det viktigste.  Vi følger til enhver tid alle smittevernsregler fra myndighetene. I tillegg  har vi egen smittvernsveileder til våre arrangement.  Oppdatert veileder publiseres her på siden til Ridderuka.
Vi planlegger i detalj et opplegg slik at det vi tilbyr er gjennomtenkt og godkjent av nødvendige helseinstanser.

Vi tror på å få til et opplegg hvor vi får dette til, og håper derfor at du holder av 14-21. mars 2021 til Ridderuka sammen med oss.

Våre samarbeidspartnere

Se alle