Skip to main content

Hvordan bor vi?

Slik bor vi

På Ridderuka bruker vi en kombinasjon av leiligheter og hotell og setter opp bosted etter inndelingen. Tidligere har hotellet vært brukt som base uavhengig av inndeling, mens nå er det inndelingen som styrer. Dette gjør vi for å tilpasse innhold til aldersgruppene, og lage opplegg både sosialt og i sport som er tilpasset for ungdom, unge voksne og voksne. Som alltid vil vi være mest mulig fleksible, og spesielt i en overgangsfase. Både for å bli kjent med opplegget, men også fordi du kanskje har etablert en gruppe som du henger med som nå vil defineres i begge gruppene. Dette løser vi ved å plassere dere enten i Fun ungdom, Energy ung voksen eller Power voksen slik at dere som gruppe følger det samme opplegget.

Hotellet på Beitostølen, Radisson, kommer fortsatt til å brukes både til ankomstservice og til noe kveldsarrangement. I tillegg til spisesal for de som bor der. Hvilke(n) andre steder som benyttes vil avhenge av påmelding og inndelingen i gruppene etter hvor det er hensiktsmessig plassering.

Dersom du ikke ønsker å følge vårt opplegg med bosted så angis det i påmeldingsskjema. Dersom du ønsker en leilighet for deg eller flere så gjøre dette dirkete med de du ønsker på Beitostølen.

 

Våre samarbeidspartnere

Se alle