Gå til hovedinnhold

For deltagere

Som deltager i aktivitet får hver enkelt utdelt en individuell timeplan som viser hvor du skal være og med hvem gjennom hele uken. Alle deltagere deles inn i grupper av 20 som utgjør en egen kohort. I gruppen er det deltagere og ledsagere som utgjør kohorten.  Gruppen er samlet gjennom hele uken på aktivitet, måltider og andre sosiale sammenkomster. Timeplan sendes ut på forhånd.

I årets arrangement angir du en primæraktivitet og en sekundær aktivitet. Du kan også legge inn om du er morgenfugl eller elsker sen frokost. Så lang det lar seg gjøre vil vi tilpasse dine ønsker, men ber samtidig om forståelse for at å få dette til er det ikke sikkert at alle ønsker kan innfris.

Kohorten vil ha samling med andre kohorter i Beitohallen på hotellet, men med avstand til kohortene. Du vil dele rom med en fra samme kohort. Det samme vil din ledsager, og du kan være sikker på at dine ledsager ikke er i nærkontakt med andre enn personer fra din kohort.
Skulle det oppstå smitte bil kohorten isoleres umiddelbart, og vi vi setter i gang utvidet smittesporing og tiltak deretter.

Våre riddere

Se alle

Samling logoer til samarbeidspartnere "Våre Riddere"