Sonja Horn, Entras administrerende direktør, finner gode og sammenfallende paralleller mellom Entras verdier og det som Ridderrennet representerer. (Foto: Jan Torkel Torstensen)

Ridderrennet er en arena for motivasjon og mestring, og i 20 år har Entra vært en solid, praktisk og økonomisk samarbeidspartner

– Ridderrennet og Entra har hatt en fin reise sammen, sier Sonja Horn som viser livet på kaia i Bjørvika i Oslo, den gang Amerikabåten gikk herfra.
Det praktfulle Havnelageret i bakgrunnen er en av Entras mange eiendommer.

-Ridderrennet bryter ned terskler, i stedet for å skape barrierer. Det ønsker vi å støtte og reflektere i vår virksomhet, sier Sonja Horn.

Hun er administrerende direktør i Entra, og oppriktig stolt over det gode samarbeidet mellom Ridderrennet og hennes egen bedrift. Hvert år gleder hun seg til Ridderuka.

Entra har samarbeidet med Ridderrennet siden etableringen av selskapet, og hvert år blir det utvekslet erfaringer til fordel for begge parter. Entra støtter Ridderrennet både praktisk og økonomisk, og i år runder samarbeidet 20 år.

– Ridderrennet representerer en arena for motivasjon og mestring for en bred gruppe av mennesker, som kanskje blir forbigått, eller faller utenfor i andre deler av samfunnet. I Entra jobber vi med å utvikle åpne, grønne og tilgjengelige bygg og byrom – for alle. Gjennom vårt samarbeid med Ridderrennet har vi lært mye om nødvendigheten og viktigheten av tilgjengelighet og åpenhet for alle. Derfor ble samarbeidet opprettet for 20 år siden, sier Sonja Horn.

Entra stiller alltid lag
Hvert år kommer nærmere 500 deltakere med funksjonsvariasjon fra Norge og utlandet, til Beitostølen for å delta på aktiviteter og konkurranser innen ski, skiskyting, alpint og snowboard. Og hvert år stiller et engasjert lag med ansatte fra Entra opp på Beitostølen for å støtte og oppleve Ridderuka.

Høydepunktet er selve Ridderrennet, der deltakerne går inntil 20 km på ski med egen ledsager.

Sammenfallende verdier
Entras administrerende direktør finner gode og sammenfallende paralleller mellom Entras verdier og det som Ridderrennet representerer.

– De representerer en idrettsglede og et samhold som vi søker å dyrke frem blant alle våre ansatte i vår egen selskapskultur. Mestringen og engasjementet vi opplever, og er vitne til på Ridderrennet, er beundringsverdig og imponerende. Ridderrennet og Entra har de samme verdiene, sier en stolt Sonja.

 

Solid samarbeid
Hun mener samarbeidet er spesielt, og er glad for at det har vokst seg så solid.

– Ridderrennet bryter ned terskler i stedet for å skape barrierer, noe vi ønsker å støtte og reflektere i vår egen virksomhet. Endring skjer der vi våger å være nyskapende. Når vi som enkeltmennesker møter utfordringer, trenger vi andre som våger å være tett på, tar ansvar og viser vei. Som «ett lag» lykkes vi sammen, sier Entra-direktøren.

Jubileet utsatt – ikke avlyst
I år skulle det vært 20-årsjubileum på Beitostølen. På grunn av korona-pandemien, ble ikke det noe av. Men festen er ikke avlyst – bare utsatt på ubestemt tid. Men hva som skal skje neste år, er ennå ikke bestemt. Det er det korona-situasjonen i Norge som avgjør; hva som er mulig å gjennomføre, og hvilke tiltak som eventuelt kreves i den forbindelse.

– I år hadde vi planlagt å gjøre litt ekstra stas på hverandre for å feire begivenheten under Ridderuka på Beitostølen og markere at vårt samarbeid er bygget opp gjennom 20 år, sier Sonja.

 

«- Dette har blitt en viktig kulturbærer og samlingsarena for selskapet vårt. Det er fantastisk å se hvilken glede det gir våre medarbeidere å bidra»

- Sonja Horn, samarbeidspartner

Viktig år
Hun understreker at 2020 er et viktig år for både Entra og Ridderrennet. Et årstall som markerer en milepæl for selskapets historie og det mangeårige samarbeidet med Ridderrennet.

– Rundt 500 deltakere med syns- og bevegelseshemminger deltar på Ridderrennet, og i 20 år har Entra stilt opp som ledsagere og medarrangør på Beitostølen. Dette er en del av Entras samfunnsansvar og en viktig kulturbærer i selskapet, sier Sonja.

Stolt direktør
En rekke av hennes ansatte har vært tett på Ridderrennet i mange år. Sonja er imponert over engasjementet og innsatsen hennes kollegaer legger ned, og sammen møter de utøvere med livsmot og motivasjon som inspirerer.

– Mange av våre medarbeidere har vært med gjennom mange år, og opplevd hvor viktig sosiale og kulturelle aktiviteter er sammen med idrett. Entra-laget stiller opp og hjelper til med å dele ut startnumre, griller, heier på, og er også ledsagere for utøvere i løypa, forteller Sonja.

I 20 år har Entra stilt opp som ledsagere og medarrangør under Ridderrennet på Beitostølen. - Dette er en del av Entras samfunnsansvar og en viktig kulturbærer i selskapet, sier Sonja Horn. (Foto: Jan Torkel Torstensen)

Sterke bånd
Hun opplyser at enkelte Entra-ansatte støtter og trener sammen med utøvere fra Ridderrennet hele året.

– Det er knyttet sterke bånd. Ansatte og utøvere møtes og ringes. De følger hverandre tett, og blir godt kjent med hverandre. Dette skaper sterke relasjoner, og knytter bånd langt ut over én enkelt helg i året, sier Sonja.

Stort engasjement
Hun understreker samtidig at samarbeidet vekker stort engasjement, og skaper stolthet blant de ansatte.

– Dette har blitt en viktig kulturbærer og samlingsarena for selskapet vårt. Det er fantastisk å se hvilken glede det gir våre medarbeidere å bidra til Ridderrennet – i tillegg til den gleden det skaper for utøverne. Samtidig er det en flott sosial arena for oss, sier Sonja.

Latter, smil og tårer
Hun ser den samme stoltheten blant utøverne på Beitostølen.

– Vi opplever stolthet og takknemlighet hos utøverne, medlemmene og i Ridderrennets organisasjon. Det mest synlige eksempelet er utøvernes latter, smil og tårer i skjønn forening, når de kjemper seg gjennom de ulike disiplinene i ulike idrettskonkurranser, sier Sonja, og fortsetter:

– Mange av dem presterer langt over nivået til flere av de funksjonsfriske medhjelperne. Vi kan nærmest ta og kjenne på mestringsfølelsen, og hva den betyr for hver enkelt. Dette er sterkt å oppleve, og det gir oss andre noe å strekke oss etter, sier Sonja.

Utvidet samarbeid?
Stiftelsen Ridderrennet arrangerer tre store arrangement. Foruten Ridderuka i mars, er det sommercamp på Beitostølen i august, samt Barnas Ridderuke i januar. Også det på Beitostølen.

Entras hovedfokus er Ridderuka, som har blitt en arena som har satt seg over tid, og blitt en tradisjon.

– Det er også en arena som tidsmessig passer godt for selskapet vårt, og som mange ansatte hvert år ser frem til å delta på. Vår økonomiske støtte bidrar til å ivareta Ridderrennets organisasjon og virksomhet året rundt. Samtidig ønsker vi
også å utvikle samarbeidet. Kanskje kan vi også få en sommeraktivitet der Entra kan delta aktivt, undrer Sonja.

Sonja Horn og Entra forvalter omkring 90 eiendommer i Oslo og omegn, Bergen ,Trondheim og Stavanger. Selskapet har nærmere 180 ansatte.

Positive synergier
Hun poengterer at samarbeidet med Stiftelsen Ridderrennet handler om et samspill hvor begge parter har et rikt utbytte.

– Her er enkeltmennesker til nytte for hverandre, noe som gir positive synergier. For næringslivet kan et slikt engasjement være vanskelig å måle i kroner og øre, men vi erfarer uten tvil at det å bidra sammen som ett lag med noe så meningsfylt bidrar til å bygge en selskapskultur som gjør at vi lykkes bedre sammen også på den forretningsmessige arenaen, sier Sonja Horn.


Dette er Entra:

* Entra er en ledende eier, forvalter og utvikler av kontoreiendom i Norge.
* Forvalter omkring 90 eiendommer med et samlet areal på 1.3 millioner kvadratmeter i Oslo og omegn, Bergen, Trondheim og Stavanger.
* Selskapet har nærmere 180 ansatte.
* Hovedstrategien er å levere lønnsom vekst, være best på kundeopplevd kvalitet og å være miljøledende i bransjen.
* Entras visjon er at «Entrabygg – er der de mest fornøyde menneskene jobber».
* Har vært praktisk og økonomisk bidragsyter for Stiftelsen Ridderrennet i 20 år.