Barnas Ridderuke 2018 – NYHET!

Barnas Ridderuke arrangeres neste gang, i uke 3, fra 13.til 20. januar 2018. Dette er en vinteraktivitetsuke for syns og bevegelseshemmede barn og unge i alderen 10 – 16 år.

Barnas Ridderuke (BRU), har vært arrangert på Beitostølen hvert år siden 1983. Målet er å lære barna grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski. Førstegangssøkere prioriteres.

Uka gjennomføres i et samarbeid mellom foreningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og en egen arrangørgruppe.

NYHET i 2018 er at det tilbys to ulike boalternativer i løpet av uka, samt transport fra hhv. Gardermoen / Oslo Bussterminal dersom dette er et behov.

Alternativ 1: «Leirskole» – alternativet.

Studenter rekrutteres som ledsagere, og disse bor sammen med deltagerne (2 studenter og 3 deltagere) i egne boenheter i en ”hyttelandsby”. Studentene skal sammen med deltagerne planlegge dagen, kjøpe inn og tilberede mat, holde orden og legge til rette for både sosiale og idrettslige aktiviteter i løpet av uka. Da boenhetene som benyttes dessverre ikke er tilpasset rullestol, så kan de som er helt avhengig av rullestol dessverre ikke søke på dette alternativet.

Alternativ 2: «Egen ledsager» alternativet.

Deltagere med egen ledsager innkvarteres i egne leiligheter på Stølstunet. Det er viktig at deltageren selv må ha med egen ledsager. Leilighetene passer for rullestolbrukere.

Det gjennomføres to daglige økter på ski etter oppsatt program, hvor barn og studenter/ledsagere fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov.

BRU avsluttes med et Barnas Ridderrenn fredag 19.januar 2018, hvor barna selv kan velge den distansen de vil gå; 2, 4 eller 8 km.

Selve rennet er åpent for tidligere års deltagere, eller for kandidater som ikke fikk plass på uka. Også barn fra barnegruppa på Helsesportssenteret som er inne til opptreningsopphold, stiller til start på rennet. I forbindelse med Barnas Ridderrenn deltar også elever i tilsvarende alder fra en nærliggende skole som ledsagere, som et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen.

Lions er Ridderrennets hovedsamarbeidspartner. Det er mulig å søke om reisetilskudd hos den lokale Lionsklubben. Send oss en epost på mail@ridderrennet.no så hjelper vi dere med kontaktdetaljer.

Det er etablert rutiner for tilbakemelding til foreldre/pårørende (evt. også til skole) vedrørende funksjonelt og anbefalt skiutstyr og bekledning.

BRU er lagt tidlig på året for at deltagerne skal kunne nyttiggjøre seg (ny-) ervervet ferdighet på hjemstedet resten av vinteren.

Film fra Barnas Ridderuke

Søknadsfristen for  Barnas Ridderuke 2018 – 1. desember 2017.

Svar på søknad vil bli gitt innen 2 uker.

Egenandelen for Barnas Ridderuke er kr 1300. Beløpet faktureres når plass er bekreftet.

Glad gutt i piggekjelke