Hoveddel Side topp

Priser for deltagere 2018

Innkvartering - Hotell 

Raddison Blu Resort Beitostølen

Ukespriser med full pensjon pr. pers i dobbeltrom 
Ikke medlem 7 500,-
Under 25 år (født 1994 og senere)* 1 900,-
25-29 år (født 1989-1993)* 3 000,-
+ 30 år (født 1988 og tidligere)* 4 500,-
Ukespriser med full pensjon pr. pers i 3.manns rom  6 900,-
Ukespriser med full pensjon pr. pers i 4.manns rom  6 650,-

 

 *gjelder syns og bevegelseshemmede medlemmer, med betalt medlemskontingent i foreningen Ridderrennet siste 2 år (2017 og 2018). 

Innkvartering - Leiligheter

Bergo- og Bitihorn leilighet

2 soverom på inntil 4 personer Per uke
Ikke medlem 6 165,-**
Under 25 år (født 1994 og senere)* 1 550,-**
25-29 år (født 1989-1993)* 2 500,-**
+ 30 år (født 1988 og tidligere)* 3 700,-**

 *gjelder syns og bevegelseshemmede medlemmer, med betalt medlemskontingent i Foreningen Ridderrennet siste 2 år (2017 og 2018). 

**Alle priser er per leilighet, prisene forutsetter selvhushold. Utvask (fra 550,- til 1250,-) og sengetøy (125,- pr sett) kommer i tillegg til prisene)

 

Beitostølen Leilighetshotell 

Ukespriser med selvhushold 4 pers. 2 soverom 4-6 pers. 2/3 soverom 8 pers. 3 soverom
 Ikke medlem  5 100,-** 7 400,-** 8 434,-**
Under 25 år (født 1994 og senere)* 1 300,-** 1 850,-** 2 100,-**
25- 29 år (født 1989 -1993)* 2 050,-** 2 950,-** 3 400,-**
 30 år og eldre (født 1988 og tidligere)* 3 100,-** 4 450,-**  5 050,-** 

*gjelder syns og bevegelseshemmede medlemmer, med betalt medlemskontingent i Foreningen Ridderrennet siste 2 år (2017 og 2018). 

**Alle priser er per leilighet, prisene forutsetter selvhushold. Utvask (fra 550,- til 1250,-) og sengetøy (125,- pr sett) kommer i tillegg til prisene)

Stølstunet leilighet

Ukespriser med selvhushold 4 pers. 2 soverom 6 pers. 3 soverom 8 pers. 4 soverom i 2 etasjer 10 pers. 5/6 soverom i to etasjer
Ikke medlem 6 165,-** 9 475,-** 14 345,-** 15 345,-**
Under 25 år (født 1994 og senere)* 1 550,-** 2 370,-** 3 600,-** 3 850,-**
25- 29 år (født 1989 -1993)* 2 500,-** 3 800,-** 5 750,-** 6 150,-**
 30 år og eldre (født 1988 og tidligere)* 3 700,-** 5 700,-** 8 600,-** 9 200,-**

*gjelder syns og bevegelseshemmede medlemmer, med betalt medlemskontingent i Foreningen Ridderrennet siste 2 år (2017 og 2018). 

**Alle priser er per leilighet, prisene forutsetter selvhushold. Utvask (fra 550,- til 1250,-) og sengetøy (125,- pr sett) kommer i tillegg til prisene)

 

Priser startkontingent, konsert og transport

Etter 15.02.2018 stiger prisen med 150 kr. 

Startkontingent medlemmer, tom.31.01.18* kr. 350,-
Etteranmelding medlemmer, fra 15.02.18* kr. 500,-
Startkontingent ikke-medlemmer, tom 31.01.18 kr. 500,-
Etteranmelding ikke-medlemmer, fra 15.02.18  kr. 650,-



 

Medlemspris transport Oslo/Gardermoen/Bergen- Beitostølen* kr. 180,-
hver vei
Normalpris transport Oslo/Gardermoen/Bergen- Beitostølen* kr. 280,-
hver vei
Avslutningsseremoni / konsert  kr. 200,-
Kitekurs - 3 dagers kr. 400,-

 *gjelder syns og bevegelseshemmede medlemmer, med betalt medlemskontingent i Foreningen Ridderrennet siste 2 år (2017 og 2018).  

Pris for ledsagere

 Alle ledsagere betaler full pris for opphold. Ridderrennet dekker ingen kostnader for ledsagere. Ledsagere trenger ikke startkontingent.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn