Ridderuka

Ledsager

Ledsager Bent Høie sammen med deltaker på Ridderrennet
Ledsager med medalje
Deltager Julian og ledsager i alpintbakken

Ledsagere under Ridderuka

Dersom du ønsker ledsager under aktivitetene på dagtid kan du krysse av for dette i påmelding del 2. Du får en fast ledsager som hjelper deg med de aktivitetene du vil prøve deg på. Det er også mulig å ta med din faste ledsager i stedet dersom dette er ønskelig.

Våre arrangementer er satt opp med en ledsagertjeneste som er tuftet på samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner i Norge, i tillegg har vi et faglig samarbeid med relevante særforbund i Norges Idrettsforbund.

Personlig ledsager:

  • Det er mulig å ta med egen ledsager på Ridderuka. Kostnadene til egen ledsager må deltaker dekke selv.

Personlig assistent:

  • Dersom du trenger assistanse utenom trening og konkurranse, må du bringe egen assistent. Kostnad til egen assistent må deltaker dekke selv.