Evaluering av Ridderuka 2022

Ridderuka 2022 er gjennomført, og planleggingen av 2023 beste uke har allerede begynt. Hva funket i år, og hva kan bli bedre? Deltagerevalueringen 2022 gir mange gode svar.

Under presenteres noe av innsikten fra deltagerevalueringen. Hvis du har spørsmål om evalueringen eller andre tilbakemeldinger, send en mail til service@ridderrennet.no .

75 deltagere har gitt sine vurderinger av Ridderuka 2022, hvor 31 er synshemmet, 22 er stående bevegelseshemmet og 22 er sittende. I tilegg oppga 2 deltagere «annet» på spørsmålet om funksjonsnedsettelse.

36 av respondentene er kvinner og 39 er menn.

Spørsmål: Hva slags funksjonsnedsettelse har du? 75 svar. 32% synshemmet (24 pers). 29,3 % Stående bevegelseshemmet (22 pers). 26,7 % (20 pers) sittende bevegelseshemmet. 9,3 % Blind (7 pers). 2,7 % (2 pers) Annet.
Kakediagram: Funksjonsnedsettelser deltagere

Den beste uka i året bekreftet!

Totalt sett var Ridderuka 2022 en veldig god opplevelse for deltagerne som svarte på evalueringen.

På spørsmålet «Hvor fornøyd var du med Ridderuka 2022» scoret 60 av 75 deltagere Ridderuka 4 og 5, på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd.

Det var ingen store forskjeller mellom sittende, stående og deltagere med synsnedsettelser på hvor fornøyde de forskjellige gruppene var med Ridderuka 2022 totalt sett.

 

Hvor fornøyd var du med Ridderuka 2022? 75 svar Skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 1: 2 pers 2: 8 pers 3: 5 pers 4: 31 pers 5: 29 pers
1-Svært misfornøyd 5- Svært fornøyd

«(Fornøyd med) Nyskabende åbningsceremoni, veltilrettelagt, mange tilbud - dejligt gensyn»

- Dansk deltager, Ridderuka 2022

Rust i maskineriet og uvante nyvinninger

Etter 2 år med pandemipause, kunne vi endelig møtes igjen på Beitostølen igjen. Den overveldende majoriteten av deltagerne som svarte på evalueringen var veldig fornøyd med en tilnærmet normal gjennomføring av Ridderuka.

Likevel indikerer svarene at det ikke er helt problemfritt å gjennomføre et omfattende arrangement som Ridderuka etter et årelangt opphold.  Samtidig introduserte Ridderuka 2022 nye elementer som instruktørledede aktivitetsøkter, SMS-informasjonstjeneste, velkomstsenter i Beitohallen ved ankomst, utendørs åpningsseremoni og en ny transporttjeneste.

I tillegg gjorde usikre snøforhold og en redusert frivilligstab det nødvendig å flytte langrennsaktiviteten fra Helsesportssenteret til Beitostølen skistadion  Selv om løypene var kraftig forbedret fra forrige gang Ridderuka gjestet skistadion i 2017, var det fremdeles utfordrende for mange deltagere å ikke bruke de kjente sporene på Helsesportssenteret.

«... Med tanke på at vi ikke kunne gå nede ved Helesportsentert syntes jeg de hadde fått til veldig bra løyper, men skjønner at de kan være skumle for de som ser minst.»

- Deltager Ridderuka

Åpningssermoni og velkomstsenter: Frister til gjentagelse

Ridderuka 2022 avduket to nyvinninger for deltagerne allerede ankomstdagen. Velkomstsenteret i Beitohallen gjorde det lettere for deltagere å bekrefte sin påmelding, stille spørsmål og sjekke inn på Ridderuka 2022.

Evalueringen viser at deltagerne var godt fornøyd med velkomstsenteret, men noen utbedringer kan gjøres til neste år med tanke på bordplassering i Beitohallen, samt skilting og assistanse til og fra velkomstsenteret. På en skala fra 1- svært misfornøyd- til 5- svært fornøyd- svarte 34 personer at de var svært førnøyde med velkomstsenteret, og kun 5 % scoret velkomstsenteret 2 eller dårligere.

Åpningen av Ridderuka ble i 2022- bokstavelig talt- et fyrverkeri. Majoriteten av deltagerne som svarte på evalueringen var godt fornøyd med åpningsseremonien, selv om enkelte synes det ble litt kaldt og danseunderholdningen manglet synstolkning. 32 deltagere scoret åpningsseremonien som noe e var svært fornøyd med.

Hvor fornøyd var du med velkomstsenteret i Beitohallen? 70 svar Skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 1: 3 pers 2: 1 pers 3: 10 pers 4: 22 pers 5: 34 pers
Diagram velkomstsenter 1-Svært misfornøyd 5- Svært fornøyd

«Dette var gøy! Enkelt og fin åpning. Dette bør man fortsette med. »

- Deltager om åpningsermonien

Hvor fornøyd var du med åpningsseremonien på torget? 70 svar Skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 1: 4 pers 2: 5 pers 3: 11 pers 4: 18 pers 5: 32 pers
Diagram åpningssermoni 1-Svært misfornøyd 5- Svært fornøyd

Organiserte aktiviteter

I 2022 kunne deltagere og ledsagere være med på organiserte instruktørledede økter i langrenn, skiskyting, alpint og snowboard. Av de som svarte på undersøkelsen var det «bare» 37 % som svarte at de hadde deltatt på en aktivitet ledet av instruktører. Tilbudet var nytt av året, og håpet er at flere av Ridderukas deltagere skal benytte seg av de instruktørledede aktivitetene. Det vil være mer informasjon om de organiserte aktivitetene både i forkant og underveis i Ridderuka, slik at flere kan delta på økter de synes virker interessante.

Spond ble benyttet for å administrere påmeldinger til aktiviteter, og det kommer klart fram fra påmeldingen at appen ikke fungerte optimalt. Likevel forteller tilbakemeldingene på evalueringen at de som faktisk benyttet Spond til å melde seg på aktiviteter var greit fornøyd. av de 22 som svarte «ja» på om de benyttet Spond, scoret 13  deltagere (59 %) 4 eller høyere på en skala fra 1-svært misfornøyd- til 5- svært fornøyd-. Dessverre var Spond lite kompatibelt med skjermleser, og andre apper med bedre brukervennlighet for mennesker med synsnedsettelse vil vurderes til Ridderuka 2023.

Hvor fornøyd var du med de organiserte aktivitetene? 26 svar. Skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 1: 0 pers 2: 0 pers 3: 3 pers 4: 8 pers 5: 15 pers
1- Svært misfornøyd 5- Svært fornøyd
Hvor fornøyd var du med Spond? 22 svar Skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 1: 0 pers 2: 3 pers 3: 6 pers 4: 7 pers 5: 6 pers
1- Svært misfornøyd 5- Svært fornøyd

Skiløyper på Beitostølen skistadion

Evalueringen gjør det klart at Ridderukas deltagere ønsker seg tilbake i Helsesportssenterets løyper. Kjennskapen til løypene og løypeprofilen er å foretrekke foran Beitostølen skistadion på nåværende tidspunkt, spesielt for sittende deltagere.

I 2022 var det dessverre ikke mulig å gjennomføre Ridderuka og Ridderrennet på helsesportssenteret, men i 2023 er ambisjonen å være tilbake på BHSS.

Hvor fornøyd var du med løypene på skistadion? 47 svar. Skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 1: 7 pers 2: 10 pers 3: 9 pers 4: 9 pers 5: 12 pers
1- Svært misfornøyd 5- Svært fornøyd

«Takk for årets store inspirasjonsuke!»

- Avsluttende kommentar fra deltager