Gå til hovedinnhold

Generalforsamling 2024

Mandag 10. juni 2024

Påmelding til Generalforsamling 2024 åpner 27. mai

Innkalling til Generalforsamling 2024

Vi ønsker alle medlemmer i foreningen Ridderrennet hjertelig velkommen til Generalforsamling mandag den 10. juni 2024.

Tid, sted og saksdokumenter
Tid: Mandag 10. juni 2024 kl. 18:00
Sted: Oslo, nærmere beskjed om sted og adresse kommer.

Det er mulig å delta digitalt, link til Generalforsamlingen sendes ut til de påmeldte dagen før.

Saksdokumentene sendes ut 2 uker før (27.05.24), med vedlagt link til påmelding Generalforsamling.

Om møte, tale og stemmerett
Personlige medlemmer over 15 år har møte, tale og stemmerett på generalforsamlingen.

Medlemskap tegnet senere enn 60 dager (11. april 2024) før generalforsamlingen utløser ikke stemmerett, kun møte og talerett.

Organisasjoner og bedrifter som har medlemskap har møte- og talerett med en (1) delegat per medlemskap.

Registrering og fornyelse av medlemskontingent
Det er mulig å registrere og fornye medlemskap for 2024 via denne linken https://app.checkin.no/event/47988/medlemskap-foreningen-ridderrennet

Frist forslag fra medlemmene
Innkomne forslag fra medlemmene må være styret i hende innen 25.05.24.Vennligst send dine forslag til mail@ridderrennet.no

Valg
A. Valg av styreleder Styreleder Tom Bratlie
B. Valg av styremedlemmer Dagens styresammensetning:
På valg:
Christian Jensen
Astrid Nyquist
Mariann Marthinsen
Siv Jensen

Ikke på valg:
Bente Åsen Sørum
Tove Linnea Brandvik

Frist forslag nye styremedlemmer
Forslag til nye styremedlemmer kan sendes inn innen 09.mai og direkte til valgkomiteen ved:
Rainer Henriksen – rainer.henriksen@icloud.com – mobil: 984 52 267
Arne Fagerlie – arnerita@online.no – mobil: 419 00 012
Kjell Vidar Røyne – kjell.vidar.royne@onitio.com –mobil: 918 98380

Dagsorden

 1. Velkommen fra Styreleder
 2. Konstituering
 3. Styrets årsberetning 2023
 4. Regnskap og revisors beretning 2023
 5. Planer og budsjett for 2025
  5.1 Plan for budsjett 2025
  5.2 Budsjett 2025
 6. Medlemskontingent 2025
 7. Innkomne forslag
  7.1 Forslag som ikke angår vedtektene
  7.2 Forslag som angår dagens vedtekter
 8. Valg
  8.1 Valg av styre
  8.2 Valg av valgkomite
  8.3 Valg av revisor
 9. Avslutning

Velkommen!

Tom Bratlie
Styreleder

Elisabeth Helle
Fungerende generalsekretær
(+47) 91609425

Våre riddere

Se alle

Logoene til våre samarbeidspartnere og sponsorer