Gå til hovedinnhold

Raskere Fram

10. - 17. mars 2024

Et tilbud for nyskadde og 1. gangsdeltagere på Ridderuka

Raskere Fram i samarbeid med Lions Norge

Raskere Fram Ridderuka 2019

Raskere fram er en gruppe for 1. gangsdeltagere og nyskadde fra 20 år og oppover, som har blitt syns- eller bevegelseshemmet som følge av sykdom eller skade i løpet av de siste 5 år.

Deltagerne på gruppa har alle typer syns- og bevegelseshemminger. Deltagerne får hver sin ledsager som følger dem i skiaktivitet og på sosiale arrangement hele uka.

Deltagerne bor sammen på helt nye leiligheter på Riddertunet sammen med andre deltagere på RASKERE FRAM. Det er 2-3 ledere som følger opp gruppa før, under og etter Ridderuka.

Hvordan søke plass

Det er løpende opptak så lenge det er plasser ledige på gruppa.

Får jeg ledsager?

Foreningen Ridderrennet vil matche deg med en ledsager som følger deg på alle aktivitetene du ønsker å prøve. Ridderrennets ledsagere har ikke kapasitet til assistanse utover trening/konkurranser. Det er derfor viktig at du er selvhjulpen. Med selvhjulpen mener vi at du selv tar hånd om personlig stell og at du klarer de fleste oppgaver i hverdagen. Våre ledsagere hjelper selvfølgelig til med og ta av og på utstyr og andre enkle daglige oppgaver.

Hva koster det?

De som får plass på gruppa betaler en egenandel på 2 700 kr. Kost, losji, alle aktiviteter (fysisk og sosialt) og konkurranser  er inkludert i egenandelen og overskytende dekkes av Foreningen Ridderrennet. Buss til og fra Beitostølen bestiller du og betaler for i påmeldingen.

Dersom gruppa ikke er fylt opp kan man også søke om plass et år nummer 2.

Klassifisering

Alle deltagere som er med første gang på Ridderuka må klassifiseres.

Våre riddere

Se alle

Logoene til våre samarbeidspartnere og sponsorer