Gå til hovedinnhold

Raskere Fram

13. - 19. mars

Et tilbud for nyskadde 1. gangsdeltagere på Ridderuka

Påmelding Ridderuka 2022

Raskere Fram i samarbeid med Lions Norge

Raskere Fram Ridderuka 2019

Raskere fram er en gruppe for 1. gangsdeltagere fra 20 år og oppover, som har blitt syns- eller bevegelseshemmet som følge av sykdom eller skade i løpet av de siste 5 år.

Deltagerne på gruppa har alle typer syns- og bevegelseshemminger. Deltagerne får hver sin ledsager som følger dem i skiaktivitet og på sosiale arrangement hele uka.

Deltagerne bor på Radisson Blu i dobbeltrom sammen med andre deltagere på RASKERE FRAM. Det er 2-3 ledere som følger opp gruppa før, under og etter Ridderuka.

Hvordan søke plass

Du søker plass på gruppa her.  Du får svar på søknaden din innen 1 mars.

Det er løpende opptak frem til 1 mars, eller så lenge det er plasser ledige på gruppa.

Får jeg ledsager?

Foreningen Ridderrennet vil matche deg med en ledsager som følger deg på alle aktivitetene du ønsker å prøve. Ridderrennets ledsagere har ikke kapasitet til assistanse utover trening/konkurranser. Det er derfor viktig at du er selvhjulpen.

Med selvhjulpen mener vi at du selv tar hånd om personlig stell og at du klarer de fleste oppgaver i hverdagen. Våre ledsagere hjelper selvfølgelig til med og ta av og på utstyr og andre enkle daglige oppgaver.

Hva koster det?

De som får plass på gruppa betaler en egenandel på 1500 kr. + startkontingent. Buss til og fra Beitostølen og kost og losji dekkes av Foreningen Ridderrennet.

Deltagere på satelittgruppa betaler kr 2 000 + startkontingent.

Klassifisering

Alle deltagere som er med første gang på Ridderuka må klassifiseres.

Våre partnere

Se alle