Gå til hovedinnhold

Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa er en gruppe for 1. gangsdeltagere fra 14-20 år. Det er inntil 20 plasser på gruppa

Om ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa er en gruppe for ungdommer fra 14-18 år (20 år). Alle ungdommer 14-18 år skal få plass på ungdomsgruppa under Ridderuka (med forbehold om nok ledsagere). Vi har i utgangspunktet 20 plasser.
De som er mellom 18-20 år kan få plass dersom det er ledig kapasitet, og de selv ønsker å være med gruppa.

Gruppa er for ungdom med nedsatt syn eller annen nedsatt fysisk funksjonsevne.

Hvor bor du?

Deltagerne bor sammen med ledsagerne på 4-6 manns leiligheter på Riddertunet. Det vil være minimum 2 ledsagere på hver leilighet. Det er i tillegg 2 ledere som følger opp gruppa før, under og etter Ridderuka.

De spiser frokost og lunsj på leiligheten, og spiser middag sammen på Lodge900 hver kveld. En av kveldene har de pizzakveld på Peppes. Ungdomsgruppa får ekstra oppfølgning, og eget tilpasset opplegg under Ridderuka.

Deltakelse forutsetter at du er selvhjulpen. Med selvhjulpen mener vi at du selv tar hånd om personlig stell og at du klarer de fleste oppgaver i hverdagen. Ledsageren din hjelper selvfølgelig til med å ta av og på utstyr (ski, skisko ol.) og andre enkle daglige oppgaver.

Hva koster det?

En uke med ungdomsgruppa koster kr 1 650. Dette inkluderer kost, logi, deltagelse i alle konkurranser og alle sosiale tilstelninger. Dette forutsetter betalt medlemskap i foreningen Ridderrennet for 2024 på kr 350. Medlemskontingenten kan betales i selve påmeldingen. Busstransport kommer i tillegg.

Får jeg ledsager?

Hver deltager får hver sin ledsager som følger dem i skiaktivitet og på sosiale arrangement hele uka. I tillegg bor ledsagerne sammen med dem på leilighetene hele uka.

Klassifisering

Alle deltagere som er med første gang på Ridderuka må klassifiseres.

Våre riddere

Se alle

Logoene til våre samarbeidspartnere og sponsorer