Gå til hovedinnhold

Ungdomsgruppa

13. - 19. mars

Ungdomsgruppa er en gruppe for 1. gangsdeltagere fra 14-20 år. Det er inntil 20 plasser på gruppa

Påmelding Ridderuka 2022

Entras Unge Ridder 2018

Miljøsamling

Ungdomsgruppa er en gruppe for 1. gangsdeltagere fra 14-20 år. Det er inntil 20 plasser på gruppa.

Deltagerne på gruppa har alle typer syns- og bevegelseshemminger. Deltagerne får hver sin ledsager som følger dem i skiaktivitet og på sosiale arrangement hele uka. Gruppa samles flere kvelder til egne arrangementer, noe som skaper et svært godt samhold på gruppa.

Hvor bor du?

Deltagerne bor på 6-12 manns leiligheter sammen med ledsagerne. Det er 2 ledere som følger opp gruppa før, under og etter Ridderuka.

Vi har løpende opptak frem til 1. mars. Du kan allerede nå søke om plass på ungdomsgruppa.

Hva koster det?

Får du plass på gruppa betaler en egenandel på 1 000 kr + startkontingent. Deltagere på satelittgruppa betaler 1 500 kr + startkontingent. Buss tur-retur Beitostølen og kost og losji dekkes av Foreningen Ridderrennet.

 

Får jeg ledsager?

Ridderrennets ledsagere har kun kapasitet til assistanse i trening og konkurranser. Det er derfor  viktig at du er selvhjulpen.

Med selvhjulpen mener vi at du selv tar hånd om personlig stell og at du klarer de fleste oppgaver i hverdagen. Ledsageren din hjelper selvfølgelig til med og ta av og på utstyr (ski, skisko ol) og andre enkle daglige oppgaver.

Entras unge Ridder

Blant deltagerne på ungdomsgruppa deles det ut et stipend fra vår hovedsponsor Entra

Det er deltagerne på gruppa som stemmer frem tre kandidater som går til en finalerunde.

Klassifisering

Alle deltagere som er med første gang på Ridderuka må klassifiseres.

Våre partnere

Se alle