Tormod Ukjent: Allsidig turmenneske, sommer som vinter,...